Trích dẫn

Địa chí An Giang:
Ở An Giang, từ 02/05/1975 lính Polpot ngày nào cũng dùng súng cối, pháo bắn vào nội địa ở Tịnh Biên. Ngày 07/05/1975 và 19/05/1975 địch tiến công vào các xã Vĩn
5trả lời
93lượt xem
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  4 days ago at 8:46 pm
Tải thêm
All posts under this topic will be deleted ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp